Judoclub Herk-Sport

LogoHerkSport

Vragen & info: kevinmoons92 @hotmail.com

BMK Solutions  website op maatJudo info: De rol van de ouders bij een sporttalent


Maar al te vaak wordt in de sport onderschat hoe belangrijk ouders zijn in de begeleiding van (aanstaande) topsporters. Ouders moeten er heel veel voor doen én er ook veel voor laten en maar zelden krijgen zij de waardering die hen toekomt. Trainers/coaches willen nog wel eens wat afstand houden tot de ouders. Zij vinden dat die zich niet teveel met hun vakgebied moeten bemoeien. Dat is niet verstandig. Ouders staan nu eenmaal het dichtst bij hun kind. Zij merken als eersten wanneer er iets aan de hand is. Ouders dienen dus, als zij dat natuurlijk willen, nauw bij de sportieve loopbaan van hun kind betrokken te zijn en blijven.

De trainer/coaches doen er verstandig aan regelmatig contact met de ouders te onderhouden over bijvoorbeeld de trainings- en wedstrijdprogramma's en eventuele de persoonlijke problemen van het kind.

Er zijn verschillende fasen van de sportcarrière beschreven waarbij de rol van ouders per fase wisselt.

De start

Hierbij is het van belang dat ouders het kind zoveel mogelijk stimuleren om veel aan sport te doen en te leren ontdekken wat het goed kan en leuk vindt. Ook belangrijk om normen en waarden te leren: "iets afmaken waar je mee bezig bent" en "je moet je best doen als je iets wilt bereiken".

Topsporter in de dop

Als blijkt dat het kind een talent is dan komt het in selecties terecht en zal er meer getraind gaan worden. Het halen en brengen naar trainingen en wedstrijden is dan enorm belangrijk. Ook kunnen juist de ouders een flinke (emotionele) steun zijn als het wat minder gaat.

De top

In deze fase doet men mee aan nationale en internationale wedstrijden. De rol van de ouders is minder, omdat de sporter ouder, volwassener en zelfstandiger is geworden. Belangstelling, bemoediging en opvang (bijv. bij een blessure) blijven belangrijke punten voor ouders.

Over de top

Dit is de afbouwfase na afloop van de sportcarrière en de (verder) opbouw t.a.v. de maatschappelijke carrière. Voor sommigen is dat rond het 30e levensjaar of zelfs later, voor anderen kan dit moment al veel eerder komen.

Interessante items/citaten
· Een kind moet intrinsiek gemotiveerd zijn, pushen heeft weinig zin en werkt juist averechts.
· Blijf als ouder op afstand, maar toon wel belangstelling.
· Ga als ouder niet op de stoel van trainer/coach "zitten".
· Erg belangrijk is om aandacht aan discipline te besteden.
· Dilemma's waar ouders voor kunnen komen te staan zijn: het kiezen voor een andere, betere club of vereniging (vaak verder weg); de hogere kosten die gemaakt (gaan) worden; meer tijd en geld t.b.v. het talentvolle kind in vergelijking met de andere gezinsleden, de (vaak lastige) combinatie tussen intensieve sportbeoefening en school/studie.

Een iets oudere Limburgse judoka (oud ?.... als hij dit leest gaat hij flippen) heeft ooit gezegd: achter iedere goede judoka staat een goede, geduldige, altijd beschikbare chauffeur.

Conclusie

De rol van de ouders mag absoluut niet onderschat worden, zeker niet aan het begin van de topsportcarrière. Het betrekken van ouders d.m.v. schriftelijke en mondelinge voorlichting is geen overbodige luxe. Het is belangrijk dat ouders en de trainer/coach en de club een goede band hebben met mekaar en regelmatig contact hebben over hoe een en ander loopt.