Judoclub Herk-Sport

LogoHerkSport

Vragen & info: kevinmoons92 @hotmail.com

BMK Solutions  website op maat

´╗┐

Judo info: De filosofie van het judo


Judo beoefenen betekent: geest en lichaam ontwikkelen door het spel van aanval en verdediging en zodoende zichzelf vervolmaken tot een harmonisch mens.Het is het principe van het meest nuttige gebruik van geest en lichaam.

Teken

Dit japanse teken betekend judo en zoals je ziet is het opgebouwd uit 2 delen namelijk ju en do.
De vertaling van ju is zacht en die van do is weg oftewel judo betekent de weg van de zachtheid.

Judo bestaat uit veel bewegen en zeer snel reageren. Deze handelingen vergen veel van het concentratievermogen en van de evenwichtsfuncties van de judoka. Judoka's zijn voortdurend met elkaar bezig, in een spel van actie en reactie, met als doel elkanders balans te verstoren en de eigen balans te bewaren. De momenten van actie en reactie volgen elkaar zeer snel op, terwijl ook langzame en snelle momenten elkaar afwisselen, steeds weer met hetzelfde doel: de ander uit evenwicht brengen en zelf het evenwicht te bewaren.

Naast concentratie is de geco├Ârdineerde toepassing van alle ledematen van groot belang en daardoor is judo een snelle, dynamische en complexe vorm van bewegen. De bewegingen in judo moeten snel worden uitgevoerd om de tegenstrever niet in de gelegenheid te stellen een goed motorisch antwoord te geven op de uitgevoerde aanval. Er moet worden gereageerd op de voortdurend veranderende houding en bewegingen van de andere judoka.
Judo is een tweekampspel, waarbij de balansverstoring en het nemen van snelle beslissingen de hoofdzaak vormen. Doordat judoka's de snel veranderende bewegingen van de tegenstander moeten herkennen, wordt er een scherpe waarnemingszin ontwikkeld.Als men resultaat wilt hebben bij een gevecht, dan moet men zich ten volle inspannen, men moet laten zien welke technische kennis men reeds heeft bereikt en men moet deze kennis ook kunnen benutten, zodat men als overwinnaar de wedstrijd kan afsluiten.

Judo is een levenshouding, waarbij men de mens leert onbevreesd te zijn voor wat gaat komen en waarbij moed en een innerlijke rust wordt aangekweekt om steeds een gepast antwoordt te geven op de reactie van wat gaat komen.. Men komt in een toestand van evenwicht en beheersing van zijn gedachten en bewegingen. Dat openbaart zich vooral door een onmiddellijke aanpassing van zijn eigen ik in alle omstandigheden.

Men ervaart de voor- en nadelen van offensief en defensief handelen en men leert offensieve en defensieve mensen te onderscheiden. Men leert dat vallen relatief is en dat de kunst van het valbreken niet alleen noodzakelijk is voor de veiligheid, maar ook voor de uitschakeling van de angst.

Angst speelt een zeer belangrijke rol in het handelen van de mens. Het onderkennen van angst is een zeer belangrijke stap naar zelfvertrouwen. Men leert dat men kan opstaan en dat men moet blijven opstaan. Men leert dat iedereen kan falen en dat men zich steeds weer opnieuw moet inzetten, als je tenminste mee wilt blijven meedoen. Men leert zijn grenzen te verleggen en men wordt zich bewust van de gelijkheid van de andere mens.

De judogewoonten, de rituelen, zijn doordrongen van respect voor de ander persoon en de zorg voor de ander en er wordt rekening gehouden met de kleinere of minder sterke tegenstander. Judotraining is gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten en dat leidt ertoe, dat men zich minder afhankelijk opstelt ten opzichte van anderen, dat men zich meer toont en meer zelfstandig optreedt.
Men gaat de wereld met eigen ogen zien, omdat men voortdurend bezig is de eigen balans te bewaren. Hierdoor leert men zijn eigen kwaliteiten kennen en gebruiken.

"Judo is de weg naar het doeltreffendste gebruik van lichaam en geestelijke kracht. Door te oefenen in aanval en verdediging, ontwikkelt het lichaam en de ziel en wordt geestelijke inhoud een deel van het wezen. Op die manier is men in staat zichzelf te vervolmaken en iets van waarde te zijn in de wereld. Dit is het einddoel van de judo-discipline.

JUDO IS EEN LEVENSWIJZE